Tryksager

Du er her

FERIEDANMARK tilbyder udarbejdelse og tryk af alle former for tryksager i alle formater og papirkvaliteter. Se eksempler herunder. Vi tilbyder ligeledes alle former for tekstarbejde, fra tekstforfattelse til korrekturlæsning og oversættelser. Mere information findes under ”TEKSTARBEJDE” herunder.

Brochurer, foldere og flyers
Priseksemplerne herunder er tryksager trykt i 4+4 farver og på 130 g/m² glittet eller silkemat papir.
Ønskes 170 g/m² papir: + 15 %
Fra 10.000 stk. og opefter er bundtning inklusiv i prisen.

Formater/størrelse                         1.000 stk.         2.500 stk.      5.000 stk.       10.000 stk.

2-sidet M65 (9,9 x 21 cm)               kr. 1.200           kr. 1.300        kr. 1.500          kr. 1.900 - flg. 1.000 stk.: forhør pris

2-sidet A5 (14,8 x 21 cm)                kr. 1.300           kr. 1.400        kr. 1.600          kr. 2.100 - flg. 1.000 stk.: forhør pris

2-sidet A4 (21 x 29,7 cm)                kr. 1.400           kr. 1.800        kr. 2.200          kr. 3.100 - flg. 1.000 stk.: forhør pris

4-sidet M65 (9,9 x 21 cm)               FORHØR PRIS                                               kr. 3.375 - flg. 1.000 stk.: kr. 188

4-sidet A5 (14, 8 x 21 cm)               FORHØR PRIS                                               kr. 3.940 - flg. 1.000 stk.: kr. 244

4-sidet A4 (21 x 29,7 cm)                FORHØR PRIS                                               kr. 5.937 - flg. 1.000 stk.: kr. 444

6-sidet M65 (9,9 x  21 cm)              FORHØR PRIS                                                kr. 3.940 - flg. 1.000 stk.: kr. 244

6-sidet A5 (14,8 x 21 cm)                FORHØR PRIS                                                kr. 4.900 - flg. 1.000 stk.: kr. 340

6-sidet A4 (21 x 29,7 cm)                FORHØR PRIS                                                kr. 7.400 - flg. 1.000 stk.: kr. 525

8-sidet M65 (9,9 x 21 cm)               FORHØR PRIS                                                 kr. 4.500 - flg. 1.000 stk.: kr. 300

8-sidet A5 (14,8 x 21 cm)                FORHØR PRIS                                                 kr. 5.937 - flg. 1.000 stk.: kr. 444

10-sidet M65 (9,9 x 21 cm)             FORHØR PRIS                                                 kr. 5.190 - flg. 1.000 stk.: kr. 369

12-sidet M65 (9,9 x 21 cm)             FORHØR PRIS                                                 kr. 6.125 - flg. 1.000 stk.: kr. 463

Visitkort/småkort
Priseksemplerne herunder er visitkort og andre typer småkort trykt i 4+4 farver og i et valgfrit format:
visitkortstørrelse (8,5 x 5,5 cm), A7 (7,4 x 10,5 cm) eller A8 (5,2 x 7,4 cm).
NB! Kortene trykkes på kraftigt 350 g/m² glittet eller silkemat karton.

Formater/størrelse                        1.000 stk.         2.500 stk.       5.000 stk.       10.000 stk.

Visitkort, A8 og A7                          kr. 900               kr. 1.100         kr. 1.300          kr. 1.500

E-pages og e-books
Ved at benytte onlinetryksager spares omkostninger til bl.a. print og postforsendelser, da produktet omgående kan sendes
via links i e-mails til samarbejdspartnere og andre interesserede. Fejl og rettelser kan omgående korrigeres og offentliggøres.
Vores onlinetryksager kan benyttes til alle typer af traditionelle tryksager, uanset om det er til privat eller professionelt brug.
Pris pr. onlinetryksag: kr. 1.000,-

Supplerende oplysninger
Ovenstående tryksagspriser er gældende ved levering af trykklare PDF-filer.

Færdigopsatte, trykklare PDF-filer skal gerne gemmes i maksimum kvalitet: tjek, at billederne er i CMYK-farver og på min.
300 dpi i opløsning, så bliver kvaliteten bedst.

Skal filen klargøres af os, hvilket indebærer indsætning af skæremærker og kontrol af trykfilen, er prisen kr. 500. Ved evt.
konvertering af andre formater til trykklare pdf-filer: forhør pris.

Vi udarbejder idé og layout af tryksager. I den forbindelse skal vi bruge højtopløselige billeder (300 dpi) i følgende
formater: TIFF, JPEG eller EPS. Timepris: kr. 600.

OBS! Bestilles tryksager på mere end 8 sider, skal man være opmærksom på, at enkelte falsemetoder ikke er mulige. Ønskes
krydsfals, portfals eller tværformattryksager på 8 sider og opefter, skal der indhentes nye tilbud.

Vi forbeholder os retten til at lade enkelte formater udgå af vores sortiment.
Det er altid priserne på hjemmesiden, der er gældende.

Alle priser er ekskl. moms og inkl. fri fragt til én adresse i Danmark.

Øvrige tryksager, hvor vi tilbyder absolutte lavpriser:

 • Hæfter og kataloger
 • Brevpapir
 • Skriveblokke
 • Idem-sæt/formularsæt
 • Konvolutter
 • m.m.

TEKSTARBEJDE
Vi tilbyder at tage os af alle former for tekstarbejde, fra korrekturlæsning til tekstforfattelse og oversættelser.
Husk, at en tekst i en annonce eller en tryksag kort og præcist skal formidle jeres budskab, fange læseren og skabe opmærksomhed omkring jeres produkt eller sted. Det er førstehåndsindtrykket af jer. Af samme grund er det mindst lige så vigtigt med en korrekt tekst som med en flot og indbydende opsætning med gode billeder.
Stave- og slåfejl, ukorrekt eller manglende tegnsætning og sproglige forviklinger virker useriøst og sender et dårligt og uprofessionelt signal, for sløser man med teksten, sløser man nok også med det, man tilbyder eller informerer om.
Et godt udtryk er et godt indtryk.

Korrekturlæsning

 • Standardkorrektur – teknisk korrektur
  Grammatiske fejl, stave-, tegnsætnings- og slåfejl rettes, så teksten lever op til gældende retstavningsregler.
  De tekniske fejl elimineres.
  Ønskes mere end blot en teknisk korrektur, så kan der vælges nedenstående to korrekturmodeller:
 • Udvidet korrektur – tekstredigering
  Foruden tekniske fejl korrigeres de sproglige fejl. Inkonsekvent og uhensigtsmæssig sprogbrug, spring i verbaltider,
  gentagelser og upræcise formuleringer elimineres. Sætninger omformuleres og forbedres, bl.a. ved redigering af sætningsopbygning
  og -længde, struktur og ordvalg.
  Teksten gøres mere flydende og letforståelig, uden at der dog er tale om en egentlig omskrivning.
 • Optimal korrektur – sprogoptimering
  Udover tekniske og sproglige rettelser og korrigeringer laves stilistiske og kommunikationsmæssige forbedringer af
  teksten. Der arbejdes med perfektionering af teksten på alle planer.
  Her ændres sætningskonstruktioner, der ikke nødvendigvis er forkerte, men som kan optimeres og blive bedre. Hvor
  det er nødvendigt, bliver afsnit og/eller sætninger omskrevet, så teksten fremstår indbydende og formfuldendt. Teksten
  hæves til et højere niveau – sprogligt, stilistisk og kommunikationsmæssigt.

Pris:

 • Opstartspris for en opgave med 1 sprog: kr. 300
  (for analyse/rettelse og inkl. første ½ time)
  Følgende ½ time: kr. 250
 • Opstartspris for en opgave med 2-3 sprog: kr. 500
  (for analyse/rettelse og første ½ time)
  Følgende ½ time: kr. 250
  En gennemsnitslig teknisk korrekturlæsning af en 6-8-sidet folder tager normalt omkring ½ time, alt efter tekstmængde.

Tekstforfattelse

 • Vi forfatter gerne tekster fra bunden af og har altid fokus på
  budskab og målgruppe. Ud fra stikord, hjemmesider, telefonsamtaler
  el. lign. opbygges teksten i et teknisk, sprogligt,
  stilistisk og kommunikationsmæssigt korrekt sprog, der er flydende,
  præcist og letforståeligt.
  Timepris: kr. 500

Oversættelser

 • Oversættelser – dansk-engelsk, engelsk-dansk og
  dansk-tysk, tysk-dansk – tilbydes. Der tages hensyn til hvert
  sprogs særlige formuleringer, og omformuleringer af den originale
  tekst vil forekomme, når det er korrekt
  og fremmer forståelsen.
  Timepris: kr. 500

OBS! Er det større opgaver eller tekster med mange fejl, gives der gerne et tilbud ud fra tekstens tyngde og sværhedsgrad,
mængde af fagudtryk osv.